ناموفق sh3

“به روایت شریعتی” مجموعه ایست از داستان های کوتاه و روایاتی که از مجموعه کتاب های دکتر علی شریعتی گردآوری شده است. این کتاب سعی دارد برخی از روایات نادرست منسوب به دکتر شریعتی را معرفی نموده و این شبهه را بررسی کند که آیا شریعتی شخصاً و عامدانه این تحریفات را انجام داده است یا […]

  • 4% جمع آوری شده
  • 1,260,000 ریال وثیقه شده
  • 0 روز مانده

توسط : hami