ناموفق sh1

“سنجاق قفلی” مجموعه ی شعر شاعران جوان است. این کتاب که جزو اولین طرح های معرفی شده توسط انتشارات فیروزی و کافه کتاب در قالب پروژه ی “حامی کتاب” است، مجموعه ایست از شعرهای شاعران جوان ایرانی که قرار است به زودی منتشر گردد. شما می توانید با پیش خرید این اثر از آن حمایت کرده و روند […]

  • 1% جمع آوری شده
  • 840,000 ریال وثیقه شده
  • 0 روز مانده

توسط : hami